EML - Bine ai venit!

    Caută     
Du-te la conținut

Meniul principal :

Servicii


     E
xpertiza medico-legală referitoare la persoanele în viață, efectuate la cererea organelor judiciare, constau în examinări clinice și complementare, antropologice, dermatologice, și altele, putând avea ca obiect:


Expertiza Medico-Legală

     - constatarea sexului, virginității, capacității sexuale, vârstei, conformației sau dezvoltării fizice, precum și a elementelor necesare pentru stabilirea filiației;

     - constatarea leziunilor traumatice, a infirmităților și a stărilor de boală consecutive acestora;

     - constatarea stării obstetricale, cum ar fi sarcina, viduitatea, avortul, nașterea, lehuzia;

     - evaluarea stării de sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumită activitate sau profesie;

     - constatarea capacității psihice.


        Examinările medico-legale dispuse de instanțele de judecată sau de organele de urmărire penală se efectuează de regulă la sediul instituțiilor de medicină legală sau, în caz de urgență, la sediul unităților sanitare unde persoana implicată se află imobilizată.
        Examinarea la domiciliu sau la reședința persoanei examinate se poate aproba în mod excepțional. Organele judiciare care dispun efectuarea unor constatări sau expertize medico-legale se adresează în scris instituției de medicină legală.
        Rezultatele examinărilor, finalizate într-un raport de expertiză sau constatare medico-legală, după caz, se expediază organului care a dispus examinarea, în termen de 7 zile de la examinarea persoanei sau de la depunerea documentelor necesare pentru întocmirea lucrării, cum ar fi: acte medicale de la dosar, filme radiologice sau examinări clinice ori paraclinice indicate de medicul examinator. În situația în care expertiza se efectuează de către o comisie, termenul de expediere este de 10 zile. În cazul în care organele de drept solicită concluzii imediat, în mod excepțional, după efectuarea unei lucrări medico-legale, informațiile solicitate se înaintează, sub formă de constatări preliminare, de îndată sau în cel mult 72 de ore de la solicitare.
        În cazul în care medicul legist consideră necesar, el poate solicita organelor judiciare care au cerut constatarea sau expertiza medico-legală să îi pună la dispoziție materialul dosarului, necesar pentru efectuarea acestora.
        În cazuri excepționale expertiza medico-legală se poate efectua numai pe baza documentelor medicale ori medico-legale.
        După recepționarea solicitării, conducătorul unității de medicină legală desemnează în scris, de îndată, medicul legist sau comisia care urmează să efectueze lucrarea și comunică organelor judiciare cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor.

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal