OMJ 1976 - Bine ai venit!

    Caută     
Du-te la conținut

Meniul principal :

Legislație

        În temeiul art. 6 alin. (3) din H.G. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi al art. 4 alin. (7) din H.G. 743 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, ministrul justiţiei şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:        Art. 1 Expertiza pentru stabilirea discernământului minorului între 14 şi 16 ani care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se efectuează, cu celeritate, la solicitarea organelor judiciare, de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, institutele de medicină legală, serviciile de medicină legală sau, după caz, de cabinetele de medicină legală.
        Art. 2 (1) Expertiza prevăzută la Art. 1 se efectuează în regim de permanenţă de o comisie de expertiză formată din 2 medici psihiatri şi un medic legist, care este preşedintele comisiei.
                    (2) Permanenţa se asigură prin liniile de gardă efectuate de către medicii legişti şi medici psihiatri.


Ministerul Justiţiei
Ordin nr. 1976 din 07.11.2003
stabilirea unor măsuri privind efectuarea cu celeritate a expertizei pentru stabilirea discernământului minorului între 14 şi 16 ani
care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală (M.O. nr. 522 din 21.07.2003)

        Art. 3 (1) Comisia de expertiză se întruneşte în termen de cel mult 3 ore de la momentul solicitării organelor judiciare şi efectuează expertiza pentru stabilirea discernământului minorului între 14 şi 16 ani care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.
                     (2) În cazul în care sunt necesare lămuriri suplimentare şi nu este necesară internarea minorului, expertiza prevăzută la Art. 1 se efectuează în termen de cel mult 48 de ore de la data la care a fost solicitată.
                      (3) În cazul în care este necesară internarea minorului, expertiza prevăzută la Art. 1 se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data la care a fost solicitată.
        Art. 4 Nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal