OMS 1512 - Bine ai venit!

    Caută     
Du-te la conținut

Meniul principal :

Legislație

Vazand Referatul de aprobare al Directiei de asistenta medicala si politici publice nr. E.N./12.676/2013, avand in vedere prevederile art. 88 alin. (1) si (2) si ale art. 125 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intemeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:ORDIN Nr. 1.512

    pentru aprobarea Normelor metodologice

    privind recoltarea, depozitarea si

    transportul probelor biologice in vederea

    probatiunii judiciare prin stabilirea

    alcoolemiei sau a prezentei in organism

    a substantelor sau produselor stupefiante

    ori a medicamentelor cu efecte similare

    acestora in cazul persoanelor implicate in

    evenimente sau imprejurari in legatura

    cu traficul rutier

       Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
       Art. 2. - Normele metodologice prevazute la art. 1 sunt aplicabile tuturor categoriilor de conducatori de vehicule, precum si conducatorilor de tramvaie.
       Art. 3. - Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile desanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici“ Bucuresti, institutele de medicina legala din Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Targu Mures si Craiova, serviciile judetene de
medicina legala, structurile Ministerului Administratiei si Internelor
 vabilitate potrivit legii, precum si structurile abilitate ale Ministerului Apararii Nationale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
       Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
      Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sanatatii nr. 376/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006, se abroga.

Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Bucuresti, 12 decembrie 2013

ANEXA NORME METODOLOGICE
privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism
a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora
in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier      Art. 1. - (1) Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, in vederea determinarii alcoolemiei sau a prezentei in organism a produselor ori a substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, din dispozitia organelor abilitate, se poate face in cadrul oricarei unitati de asistenta medicala autorizate sau in institutii medico-legale de catre personalul medical care are aviz valabil de libera practica.
                     (2) Recoltarea probelor biologice in conditiile alin. (1) se face dupacompletarea de catre politistul rutier a formularului de cerere de analiza toxicologica a probelor biologice, al carui model este prevazut in anexa nr. 1.
       Art. 2. - (1) Recoltarea probelor biologice in conditiile art. 1 se face de catre personalul medical, in prezenta politistului rutier care va completa si procesul-verbal al carui model este prevazut in anexa nr. 2.
                      (2) Personalul medical care a recoltat probele biologice va completaprocesul-verbal al carui model este prevazut in anexa nr. 2.
       Art. 3. - (1) Recoltarea probelor biologice de la persoanele implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, in vederea determinarii alcoolemiei sau a prezentei in organism a produselor ori a substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumita in continuare recoltarea probelor biologice, este asimilata urgentelor medicale si nu poate fi refuzata de catre personalul medical.
                      (2) Refuzul nejustificat de a recolta probe biologice sau nerespectarea procedurilor prevazute in prezentul ordin atrage raspunderea personalului medical, conform legii, cu exceptia situatiilor in care prin prelevare se pune in pericol iminent viata conducatorului auto devenit victima.
      Art. 4. - (1) Identificarea persoanei de la care sunt recoltate probele biologice se realizeaza in baza urmatoarelor documente:
a) carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate
provizorie, pasaport sau permis de conducere auto, in cazul cetatenilor romani;
b) pasaport, carte de identitate, permis de sedere, titlu de calatorie sau
permis de conducere auto, in cazul cetatenilor straini.
                      (2) In situatia in care persoana respectiva nu poseda niciunul dintre documentele mentionate la alin. (1) identificarea se poate face in baza unui proces-verbal intocmit de catre politistul rutier ca urmare a stabilirii identitatii persoanei in cauza prin metode si mijloace specifice politiei.
       Art. 5. - (1) Determinarea, in vederea probatiunii judiciare, a alcoolemiei sau a prezentei in organismul unei persoane a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, denumite in continuare droguri, se realizeaza numai in laboratoarele de toxicologie din cadrul institutiilor medico-legale, potrivit competentei teritoriale.
                     (2) Determinarea alcoolemiei se efectueaza in conformitate cu Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, si al ministrului de stat, ministrul sanatatii, nr. 255/1134C/2000 si cu metodologia elaborata de catre Consiliul superior de medicina legala.
                     (3) Rezultatele obtinute in urma determinarilor de laborator efectuate asupra probelor biologice in conditiile alin. (1) si (2) vor fi inscrise in buletinul de analiza toxicologica, al carui model este prevazut in anexa nr. 3.
      Art. 6. - (1) Prestatia medico-legala reprezentata de determinarea alcoolemiei sau a prezentei drogurilor in organismul unei persoane se realizeaza contra cost.
                     (2) Costul prestatiei medico-legale mentionate la alin. (1), incluzand si pretul trusei standard, se achita potrivit legii.
      Art. 7. - (1) Probele biologice ce pot fi recoltate de la persoanele implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, in vederea determinarii alcoolemiei sau a prezentei in organism a drogurilor, sunt reprezentate prin:
a) sange, pentru determinarea alcoolemiei;
b) sange si urina, pentru determinarea prezentei in organism a drogurilor.
                      (2) Probele biologice mentionate la alin. (1) se recolteaza cu trusa standard, ce trebuie sa contina toate elementele prevazute in anexa nr. 4, in vederea determinarii alcoolemiei, sau cele prevazute in anexa nr. 5, in vederea determinarii prezentei drogurilor in organism.
                     (3) Institutia medico-legala va refuza, in vederea efectuarii determinarilor toxicologice, primirea probelor biologice recoltate in orice alte recipiente decat cele aflate in trusa standard, securizata in conformitate cu prevederile art. 19.
      Art. 8. - (1) Trusele standard destinate recoltarii, depozitarii si transportarii in conditii de securitate a probelor biologice, denumite in continuare truse standard, se asigura de catre institutiile medico-legale, costul acestora fiind suportat initial din bugetul propriu al institutiei medico-legale.
                     (2) Trusele standard pot fi utilizate in cadrul institutiei medico-legale sau pot fi puse, la cerere, la dispozitia unitatilor de asistenta medicala autorizate sau a organelor de politie rutiera in vederea recoltarii de probe biologice.
                      (3) Evidenta truselor standard este consemnata intr-un registru special in care vor fi mentionate si trusele standard deteriorate sau cele desigilate si neutilizate, situatii in care se va preciza motivul.
                    (4) Trusele standard pot fi utilizate in vederea recoltarii, depozitarii si transportului probelor biologice daca:
a) prototipul prezentat de producator a obtinut avizul Consiliului
superior de medicina legala;
b) contin, in stare nedeteriorata, toate elementele mentionate in anexa
nr. 4, pentru determinarea alcoolemiei, sau, dupa caz, in anexa nr. 5, pentru determinarea prezentei drogurilor in organism.
                    (5) Institutia medico-legala va refuza primirea probelor biologice recoltate, depozitate sau transportate in truse standard al caror prototip nu a obtinut avizul Consiliului superior de medicina legala.
      Art. 9. - (1) Recoltarea probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei in organism a drogurilor se va face in cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului rutier sau a imprejurarii care impune recoltarea acestora.
                     (2) Data si ora prezentarii persoanei pentru recoltarea probelor biologice se inscriu de catre personalul medical in registrul existent la unitatea de asistenta medicala autorizata sau la institutia medico-legala unde se efectueaza recoltarea probelor biologice.
     Art. 10. - (1) Pentru determinarea alcoolemiei se vor recolta doua probe de sange la un interval de o ora una fata de cealalta, fiecare proba fiind reprezentata printr-o cantitate de 10 ml sange.
                       (2) Atunci cand rezultatul testarii cu un mijloc tehnic certificat nu indica prezenta alcoolului in aerul expirat recoltarea celei de-a doua probe de sange nu mai este necesara, putand fi efectuata numai la cererea persoanei in cauza.
                      (3) Imediat dupa recoltare, proba de sange va fi distribuita in mod egal, in cantitate de cate 5 ml, in doua vacuette, ce contin o substanta anticoagulanta.
                       (4) Probele biologice recoltate conform alin. (1), (2) si (3) vor fi introduse in containerele trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.
     Art. 11. - Supravegherea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier in intervalul de timp de o ora dintre cele doua recoltari de sange revine politistului rutier.
    Art. 12. - (1) In cazul in care nu au fost recoltate doua probe de sange, la un interval de o ora una fata de cealalta, nu se va putea efectua estimarea retroactiva a alcoolemiei.
                     (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) situatiile medicale grave in care, prin recoltarea celei de-a doua probe de sange, s-ar pune in pericol iminent viata persoanei respective.
    Art. 13. - (1) Pentru determinarea prezentei in organism a drogurilor se recolteaza:
a) o proba de sange in cantitate de 20 ml;
b) o proba de urina in cantitate de cel putin 20 ml.
                      (2) Proba de sange se recolteaza, de regula, initial si imediat va fi distribuita, in mod egal, in cantitate de cate 5 ml, in 4 vacuette, doua vacuette care nu contin substante anticoagulante si doua vacuette ce contin o substanta anticoagulanta.
                     (3) Proba de urina care, de regula, se recolteaza dupa proba de sange, chiar si dupa un oarecare interval de timp necesar acumularii urinii, va fi recoltata in flaconul special din trusa standard.
                     (4) Supravegherea persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier pana la recoltarea probei de urina sau, dupa caz, a celei de sange revine politistului rutier.
                     (5) Recoltarea probei de urina se realizeaza de catre persoana in cauza, intr-un spatiu adecvat in care sa i se poata asigura intimitatea, fara a se permite prezenta altor persoane sau animale in incinta respectiva.
                     (6) Inainte de a recolta proba de urina, persoana in cauza va fi verificata de catre politistul rutier in vederea depistarii si indepartarii unor substante care pot fi introduse in urina recoltata.
                      (7) In cazuri exceptionale recoltarea probei de urina se poate face si prin sondaj vezical.
                     (8) Probele biologice recoltate conform alin. (1), (2) si (3) se introduc in containerele trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza.
   Art. 14. - (1) In cazul in care persoana de la care sunt recoltate probele biologice solicita si recoltarea contraprobelor biologice se vor utiliza concomitent doua truse standard, costurile aferente fiind suportate de solicitant.
                     (2) In situatia prevazuta la alin. (1) se vor recolta cantitati duble de probe biologice, care vor fi repartizate in cele doua truse standard, dispozitiile art. 10-13 fiind aplicate in mod corespunzator.
                     (3) Valoare de contraproba poate avea si proba biologica ramasa, in cantitate suficienta pentru efectuarea unei alte analize, dupa determinarea toxicologica realizata in cadrul institutiei medico-legale, caz in care pretul trusei standard nu va fi inclus in contravaloarea prestatiei medicolegale de analiza a contraprobei, ce urmeaza a fi suportata de catre solicitantul contraprobelor.
                    (4) Analiza contraprobei se realizeaza la:
a) institutul medico-legal conform competentei teritoriale, daca proba
este prelucrata la nivelul unui serviciu judetean de medicina legala;
b) alt institut de medicina legala daca proba este prelucrata la un
institut de medicina legala.
   Art. 15. - (1) Dezinfectia tegumentului in vederea recoltarii probelor biologice de sange se realizeaza cu tamponul de unica folosinta, impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, existent in trusa standard.
                     (2) In cazul in care tamponul impregnat cu dezinfectant nonalcoolic, aflat in trusa standard, nu poate fi utilizat, se va folosi un tampon impregnat cu clorura de benzalconiu sau cu solutie apoasa de clorura de mercur.
   Art. 16. - (1) Cu ocazia recoltarii probei de sange in vederea stabilirii alcoolemiei personalul medical va determina greutatea si inaltimea persoanei respective, indici antropometrici ce vor fi consemnati in procesul-verbal.
                      (2) Indicii antropometrici mentionati la alin. (1) fac parte din categoria datelor obiective necesare unei eventuale estimari retroactive a alcoolemiei.
                      (3) Examenul medical, in vederea interpretarii starii clinice induse de consumul recent de bauturi alcoolice sau de substante psihoactive a persoanei supuse recoltarii probelor biologice, va fi efectuat numai la solicitarea politistului rutier daca persoana in cauza a fost implicata intr-un accident de circulatie rutiera in urma caruia a survenit decesul sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane.
                     (4) In situatia prevazuta la alin. (3), medicul care a efectuat examinarea clinica va completa formularul al carui model este prevazut in anexa nr. 6.
    Art. 17. - (1) Consimtamantul persoanei cu privire la recoltarea probelor biologice in vederea determinarii alcoolemiei sau a prezentei drogurilor in organism este prezumat.
                    (2) Refuzul persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier de a accepta recoltarea probelor biologice sau prezentarea la sediul unitatii de asistenta medicala autorizata ori al institutiei medico-legale, in vederea recoltarii probelor biologice, se pedepseste conform legii, in conditiile Codului de procedura penala.
                    (3) Confirmarea refuzului persoanei implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier de a accepta deplasarea la sediul unitatii de asistenta medicala autorizate sau al institutiei medico-legale in vederea recoltarii probelor biologice se face de catre politistul rutier prin intocmirea procesului-verbal de constatare a infractiunii.
                    (4) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator in situatia in care persoana in cauza, aflata la sediul unitatii de asistenta medicala autorizata sau al institutiei medico-legale, refuza sa accepte recoltarea probelor biologice inainte de desigilarea trusei standard.
                    (5) In situatia in care, dupa desigilarea trusei standard, persoana in cauza refuza recoltarea probelor biologice, se vor completa in mod corespunzator rubricile respective din procesul-verbal de recoltare a probelor biologice, aflat in trusa standard, ce va fi semnat de catre politistul rutier si personalul medical, precum si de catre persoana respectiva daca aceasta nu refuza sa semneze procesul-verbal.
                     (6) In situatia prevazuta la alin. (5) persoana in cauza este obligata sa achite contravaloarea trusei standard care a fost desfacuta.
    Art. 18. - (1) In vederea recoltarii probelor biologice trusa standard se deschide in prezenta politistului rutier si a persoanei in cauza.
                      (2) Probele biologice recoltate se introduc in containerele trusei standard imediat dupa recoltare, in prezenta politistului rutier si a persoanei in cauza.
                     (3) Dupa introducerea containerelor ce contin probele biologice recoltate, precum si a componentelor nefolosite din trusa standard respectiva si a formularelor completate si semnate, trusa standard va fi securizata in prezenta politistului rutier si a persoanei in cauza.
   Art. 19. - (1) Securizarea trusei standard, dupa introducerea elementelor mentionate la art. 18 alin. (3), se realizeaza prin aplicarea cumulativa a elementelor de siguranta existente in trusa standard:
a) banderola autocolanta, pe containerul in care se introduc recipientele
ce contin probele biologice;
b) sigiliul de unica folosinta, inseriat, ce impiedica desfacerea cutiei
trusei standard.
                     (2) Dupa sigilarea trusei standard, personalul medical care a efectuat recoltarea va completa rubricile inscriptionate pe capacul cutiei trusei standard si va aplica stampila institutiei unde a fost realizata recoltarea.
   Art. 20. - (1) Dupa securizare, trusa standard va fi preluata de catre politistul rutier sau, dupa caz, va fi retinuta la institutia medico-legala in vederea inaintarii catre laboratorul de toxicologie unde se va efectua analiza probelor biologice.
                     (2) Trusa standard preluata de catre politistul rutier va fi inaintata in cel mai scurt timp institutiei medico-legale, unde urmeaza sa se efectueze analiza toxicologica a probelor biologice.
                     (3) In cazul in care politistul rutier nu are posibilitatea de a transporta imediat dupa preluare trusa standard la sediul institutiei medicolegale, aceasta va fi pastrata cu respectarea conditiilor prevazute la art. 21, fara insa a se depasi un interval de cel mult 7 zile din momentul recoltarii probelor biologice.
    Art. 21. - (1) Trusa standard securizata va fi mentinuta la frigider la o temperatura de pana la 4°C pana la efectuarea transportului catre laboratorul de toxicologie al institutiei medico-legale.
                      (2) Transportul trusei standard catre laboratorul de toxicologie al institutiei medico-legale fara respectarea conditiilor de temperatura prevazute la alin. (1) se va efectua intr-un interval de timp cat mai scurt, dar care sa nu depaseasca 3 ore de la recoltare.
    Art. 22. - Probele biologice ramase dupa efectuarea determinarilor toxicologice vor fi pastrate in cadrul institutiei medico-legale, pe o perioada de 6 luni de zile, la congelator, la o temperatura maxima de –18°C.
    Art. 23. - Buletinul de analiza toxicologica intocmit dupa efectuarea determinarilor toxicologice conform art. 5 va fi inaintat imediat organului judiciar competent.
    Art. 24. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

........................................................................
Nr. ......................... din ...................................

CERERE DE ANALIZA

Catre ................................
Nr. de inregistrare .....................................

Va rugam sa analizati probele biologice, aflate in trusa standard pe care
o inaintam odata cu prezenta cerere de analiza, recoltate de la numitul/a........................................., CNP
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in vederea determinarii alcoolemiei si/sau a prezentei in organism a
produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.
Observatii (imprejurarea care a determinat recoltarea probelor
biologice):

...........................................................................................................................................................................................................................................
Testarea sus-numitului/sus-numitei cu un mijloc tehnic certificat a fost
efectuata la data: ................................................. .
Etilotest: ora: ........................... valoarea:
............................ mg alcool/L aer expirat
Test droguri: ora: ......................negativ/pozitiv la
.............................................................
Mentionam ca a fost/nu a fost solicitata si efectuarea examenului clinic
medical.
Anexam procesul-verbal de recoltare a probelor biologice.
Identitate solicitant (gradul, numele)
........................................            Semnatura si stampila, .................................. ..................................


ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

PROCES-VERBAL DE RECOLTARE A PROBELOR BIOLOGICE


La data de: ........................ la ..................................
(unitatea sanitara/institutia medicolegala)
au fost recoltate probele biologice (sange/urina) de la numitul/a
.............................................................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, posesor al: BI/CI/pasaport/permis de conducere seria ......... nr. ............
Sange recoltat in vederea determinarii alcoolemiei
Recoltare proba de sange I: anul ......................................
luna ................... ziua ................... ora .............. min............
Recoltare proba de sange II: anul ......................................luna ................... ziua ................... ora .............. min............
Mentiuni (Se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta
prevederile legale.)
................................................................................................................................................................................................................................................
Persoana refuza sa confirme prin semnatura neacceptarea recoltarii.

Politist rutier (numele, prenumele, gradul) ................................................................... Semnatura ..................................

Personal medical (numele, prenumele) ......................................... Semnatura .......................................

Probe biologice recoltate in vederea determinarii prezentei in organism a
produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora
Recoltare sange: anul .................... luna......................................... ziua ................. ora................... min. .......................
Recoltare urina: anul .................... luna......................................... ziua ................. ora................... min. .......................
Mentiuni (Se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta
prevederile legale.)
.............................................................................................................................................................
Persoana refuza sa confirme prin semnatura neacceptarea recoltarii.

Politist rutier (numele, prenumele, gradul) ............................................................ Semnatura ......................................

Personal medical (numele, prenumele) ................................................................... Semnatura ......................................

Parametrii antropometrici: Greutate (kg): ............ Inaltime (cm)
................
Mentiuni formulate de persoana supusa recoltarii probelor biologice in
legatura cu consumul de alcool si/sau de produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora:
1. neaga consumul
2. confirma consumul de
...........................................................................................................................................................
2.1. tip si cantitate de bautura/stupefiante/medicamente etc.
...................................................................................................
2.2. intervalul de consum:
.....................................................................................................................................................
2.3. consum de alimente (tip, cantitate, fel, interval de timp)....................................................................................................
2.4.boli
declarate:...................................................................................................................................................................
Recoltarea probelor biologice a fost efectuata cu respectarea
dispozitiilor Ordinului ministrului sanatatii nr. ................., publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
...........................................
Trusa standard a fost securizata cu sigiliul nr..............................

Semnatura persoanei............................

Politist rutier (numele, prenumele, gradul, unitatea) Semnatura ......................................

Personal medical (numele, prenumele, gradul profesional, unitatea)
Semnatura/parafa ............................


ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

Unitatea emitenta ....................................................
Laborator toxicologie
Catre ...............................

BULETIN DE ANALIZA TOXICOLOGICA Nr. ..............

Materialul trimis:.........................................................., adus de................................................................, identitate................................................., persoana ........................................., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, posesor al: BI/CI/pasaport/permis de conducere seria ................. nr. .............................
Data recoltarii probelor biologice: anul ................ luna ...........
ziua ................
Data primirii probelor biologice in laborator: anul ............ luna........... ziua ...........
Data prelucrarii probelor biologice: anul ................ luna........... ziua .................
Nume inscris pe flacon
.......................................................
Seria trusei standard ...................................................
Descrierea si starea sigiliului/cutiei
.........................................

REZULTATUL
1. Cantitatea de alcool exprimata in g la 1.000 ml sange:
1.1. proba I: ora recoltarii
....................alcoolemie:...................
1.2. proba II: ora recoltari
...................alcoolemie: ...................
Metoda folosita
...................................................................
Alte mentiuni:
......................................................................
2. Prezenta/Absenta in organism a unor produse ori substante stupefiante
sau a medicamentelor cu efecte similare acestora:
2.1. proba de sange ......................................... metoda
utilizata.....................................
2.2. proba de urina ........................................... metoda
utilizata ...................................
Alte mentiuni:
...................................................................

Lucrat de:
.........................................................................
Sef de laborator
................................................................


ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

COMPONENTELE
trusei standard de recoltare a probelor biologice pentru determinarea
alcoolemiei in cazul persoanelor implicate in evenimente sauimprejurari in legatura cu traficul rutier


1. Cutie de carton impachetata antiefractie si inscriptionata, pentru introducerea componentelor necesare recoltarii probelor biologice
2. Container din material plastic pentru cele 4 vacuette
3. Container din material plastic pentru materialele consumabile necesare recoltarii
4. 4 vacuette cu capacitatea de 6 ml cu fluorura de sodiu si oxalat de
potasiu sau cu citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscriptionate cu numarul probei, seria sigiliului si caseta libera pentru consemnarea orei
5. Manusi din latex
6. Holder si doua ace pentru punctie venoasa
7. Tampoane de unica folosinta cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic
(clorura de benzalconiu)
8. Doua benzi adezive (leucoplast)
9. Formulare inseriate pe hartie autocopiativa, care urmeaza a fi
completate cu ocazia recoltarii
10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette
11. Sigiliu de unica folosinta, inseriat, cu grad de securitate sporit, cu
fir de plastic si inel metalic, cu partile componente lipite


ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

COMPONENTELE
trusei standard de recoltare a probelor biologice pentru determinarea
prezentei in organism a produselor ori a substantelor stupefiante
sau a medicamentelor cu efecte similare acestora


1. Cutie de carton impachetata antiefractie si inscriptionata, pentru introducerea componentelor necesare recoltarii probelor biologice
2. Container din material plastic pentru cele 4 vacuette si recipientul
pentru urina
3. Container din material plastic pentru materialele consumabile necesare
recoltarii
4. Doua vacuette cu capacitatea de 6 ml, fara anticoagulant,
inscriptionate cu numarul probei, seria sigiliului si caseta libera pentru consemnarea orei
5. Doua vacuette cu capacitatea de 6 ml cu fluorura de sodiu si oxalat de
potasiu sau cu citrat de sodiu, inscriptionate cu numarul probei, seria sigiliului si caseta libera pentru consemnarea orei
6. Un recipient de plastic cu capacitatea de 60 ml, pentru urina, cu capac
etans
7. Manusi din latex
8. Holder si ac pentru punctie venoasa
9. Tampon de unica folosinta impregnat cu dezinfectant tegumentar
nonalcoolic (clorura de benzalconiu)
10. O banda adeziva (leucoplast)
11. Formulare inseriate pe hartie autocopiativa, care urmeaza a fi
completate cu ocazia recoltarii
12. Sigiliu autocolant pentru containerul cu vacuette si recipientul de
urina
13. Sigiliu de unica folosinta, inseriat, cu grad de securitate sporit, cu
fir de plastic si inel metalic, cu partile componente lipite


ANEXA Nr. 6
 la normele metodologice


EXAMEN CLINIC


La data de: ..........................................., ora ....................................., la solicitarea politiei rutiere, la: ........................................................................, (unitatea sanitara) medic (nume, grad profesional) ................. am examinat pe numitul/a.............. CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, constatand:
1. Tinuta: ordonata/dezordonata
.............................................
2. Atitudine:
2.1. adecvata/neadecvata situational;
2.2. cooperant/necooperant.
3. Comportament:
3.1. linistit/nelinistit/agitat
.......................................................
3.2. ostil/revendicativ/agre
siv (verbal/fizic; auto/hetero)/expansiv .................
4. Comunicare verbala: coerenta/incoerenta.
5. Orientare:
5.1. temporala: orientat/dezorientat
5.2. spatiala: orientat/dezorientat;
5.3. alopsihica: orientat/dezorientat;
5.4. autopsihica: orientat/dezorientat.
6. Tulburari emotional-instinctuale (ras/plans/dezinhibitie):
prezente/absente .....................................................................
7. Tulburari de echilibru:
7.1. static (proba Romberg, proba bratelor intinse): prezente/absente;
7.2. dinamic (mers cu ochii deschisi/inchisi): prezente/absente.
8. Incoordonare motorie:
8.1. tremor: prezent/absent;
8.2. imprecizie in miscari (proba: indice-nas, indice-ureche, indiceindice): prezenta/absenta
9. Facies: necaracteristic/palid/hiperemic.
10. Halena alcoolica: prezenta/absenta.
11. Examen ocular:
11.1. pupila: normala/midriaza/mioza/inegalitate pupilara (O.D. >; =; <O.S.);
11.2. nistagmus: prezent/absent;
11.3. secuse pupilare (hippus): prezent/absent;
11.4. reflex fotomotor: prezent/absent/diminuat;
11.5. reflex de acomodare convergenta: prezent/absent/diminuat;
11.6. ingustarea fantei palpebrale: prezenta/absenta.
12. Alte aspecte:
............................................................
In urma efectuarii examinarii medicale, solicitata de politia rutiera, sau constatat/nu s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive
consumului recent de bauturi alcoolice sau de alte substante psihoactive.
Stampila unitatii sanitare Medic examinator ...................................................................
(semnatura si
parafa)

Sus-numitul/a refuza efectuarea examenului clinic solicitat de politistul
rutier.

Politist rutier (numele, prenumele, gradul) Medic, semnatura............................... ..............................
(semnatura si
parafa)

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal