REML - Bine ai venit!

    Caută     
Du-te la conținut

Meniul principal :

Servicii


Constatatarea şi expertiza medico-legală pe cadavru implică:

     - examinări la locul unde s-a găsit cadavrul sau în alte locuri, pentru constatarea indiciilor privind cauza morţii şi circumstanţele ei;


Examinări şi cercetări
privind cadavre umane sau părţi din acestea

     - examinarea exterioară a cadavrului şi autopsia, inclusiv exhumarea, după caz;

     - examinări complementare de laborator, cum ar fi cele histopatologice, bacteriologice, toxicologice, hematologice, serologice, biocriminalistice.

        Autopsia cadavrului, respectiv a părţilor de cadavru sau a pieselor scheletice, se efectuează numai în cazul în care organele judiciare pun la dispoziţia medicului legist următoarele:

     - ordonanţa procurorului sau încheierea instanţei de efectuare a autopsie, care conţine obiectivele acesteia;

     - procesul verbal de cercetare la faţa locului;

     - copia de pe foaia de observaţie clinică completă, în cazul persoanelor decedate în cursul spitalizării.

        Autopsia cadavrului se efectuează numai de către un medic legist, la morga Serviciului Judeţean de Medicină Legală Neamţ sau a spitalului în a cărui rază teritorială s-a produs moartea sau a fost găsit cadavrul (morga Spitalului Orăşenesc Târgu Neamţ, Spitalul Orăşenesc Bicaz, Spitalul Ceahlău) sau la morga Cabinetului de Medicină Legală Roman cu raza teritorială ce deserveşte Municipiul Roman.
        În mod excepţional, dacă nu există o astfel de morgă şi nici posibilitatea transportării cadavrului la morga cea mai apropiată, cu acordul medicului legist, autopsia se poate efectua acolo unde se află cadavrul sau într-un loc anume ales pentru aceasta.
        Transportul cadavrelor care urmează să fie autopsiate se asigură, de la locul faptei până la morgă, cu vechicul special amenajat, aflat în dotarea Serviciului Judeţean de Medicină Legală Neamţ.
        În toate cazurile se asigură identificarea cadavrului prin aplicarea unei brăţări de identificare la mâna dreaptă pe care să figureze data, datele de identificare şi persoana sau autoritatea care a consemnat datele. Brăţara de identificare nu se înlătură cu ocazia înhumării. Cadavrele se transportă în huse de plastic închise, indiferent dedistanţă.
        Exhumarea cadavrelor în vederea expertizelor medico-legale se face numai la solicitarea scrisă a organelor judiciare. Examinarea cadavrului exhumat şi autopsia se fac fie la locul unde se află cadavrul, fie la o prosectură din apropiere.
        Medicul legist este asistat la efectuarea autopsiei de personal sanitar mediu sau auxiliar.
        Autopsia medico-legală trebuie să fie completă, fără a se omite vreun segment, ţesut sau organ. Nu se pot formula concluzii medico-legale privind cauza şi împrejurările morţii numai pe baza unor examene externe sau interne parţiale. Pentru atestarea leziunilor traumatice externe, respectiv interne, se efectuează fotografii. Medicul legist nu poate elibera certificat de deces fără efectuarea autopsiei medico-legale, cu excepţia cazurilor în care decesul a intervenit urmare a catastrofelor.
        Cadavrele autopsiate se îmbălsămează la instituţiile de medicină legală şi prosecturile spitalelor, potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei, după eliberarea certificatului medical constatator al decesului, de către persoanele competente.
        Autopsiile, respectiv măsurile privind acestea, se realizează cu respectarea eticii medicale şi a demnităţii persoanei decedate. În vederea efectuării examinării medico-legale, precum şi a autopsiei, cadavrul se pune la dispoziţie expertului pentru un termen ce nu poate depăşi 72 de ore.
        Examinările complementare sunt activităţile medico-legale care completează lucrarea deja efectuată, precum: examene histopatologice, bacteriologice, hematologice, toxicologice, radiologice, biocriminalistice, etc. privind piese anatomice, secreţii, dejecţii, pete, urme, examene ale obiectelor şi subtanţelor, cercetări experimentale, cercetări medico-legale la locul faptei sau la locul unde s-a aflat cadavrul. Examinările complementare nu constituie expertize sau constatări medico-legale, indiferent dacă sunt efectuate de medicul legist sau, la cererea acestuia, de alţi specialişti din unităţi sanitare. În cadrul serviciului nostru se pot efectua examene toxicologice şi histopatologice. Investigaţiile radiologice, serologice, etc. se efectuează prin colaborare cu unităţile sanitare.

 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal