Activitatea Medico-Legală - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Activitatea Medico-Legală

Despre         Activitatea Serviciului Județean de Medicină Legală Neamț se desfășoară în conformitate cu dispozițiile O.G. nr.1/2000 privind Organizarea și funcționarea instituțiilor de medicină legală, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului regulament și ale Normelor Procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției și al Ministrului Sănătății nr. 1134/C/255/2000 și se realizează de medici legiști, încadrați în instituțiile de medicină legală.
         S.J.M.L. Neamț din punct de vedere științific și metodologic este coordonat de Institutul de Medicină Legală Iași.
         S.J.M.L. Neamț are în componența sa un cabinet de medicină legală cu sediul în Municipiul Roman.
         Activitatea de medicină legală, parte integrantă a asistenței medicale, constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator și alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viață, cadavrelor, produselor biologice și corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracțiunile contra vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor ori în alte situații prevăzute de lege, precum și efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice și de cercetare a filiației.

         Asigură mijloace de probă cu caracter științific organelor de urmărire penală, instanțelor judecătorești, precum și la cererea persoanelor interesate, în soluționarea cauzelor penale, civile sau de altă natură, contribuind prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevărului. În desfășurarea activității colaborează cu organele de urmărire penală și instanțele judecătorești, în vederea stabilirii lucrărilor de pregătire și a altor măsuri necesare pentru ca expertizele, constatările sau alte lucrări medico-legale să fie efectuate în bune condiții și în mod operativ. Contribuie la realizarea cercetării științifice în domeniul medicinei legale și la îmbunătățirea asistenței medicale, prin elaborarea de opinii științifice medico-legale în cazurile solicitate de unitățile sanitare.

         Serviciile prestate din dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești ori la cererea persoanelor interesate, se efectuează contra-cost, veniturile realizate urmând să fie utilizate de instituțiile de medicină legală, conform prevederilor legale.
         Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț asigură servicii de medicină legală în mod permanent, printr-un program de activitate menit să asigure accesibilitate - zi și noapte, precum și printr-un program de lucru cu publicul pentru zilele de lucru.
         Programul de permanență se asigură prin chemări de la domiciliu ale medicilor, acesta fiind comunicat organelor de urmărire penală, iar programul de lucru cu publicul este afișat la loc vizibil în sediul S.J.M.L. Neamț.
         Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț are următoarele atribuții principale:
efectuează expertize și constatări medico-legale la dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești, precum și în cazurile de deficiențe în acordarea asistenței ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;
efectuează orice altă expertiză sau constatare medico-legală, în cazul în care se apreciază că aceasta nu poate fi efectuată de cabinetul de medicină legală;
efectuează, cu plată, examinări medico-legale, la cererea persoanelor interesate, precum și orice alte lucrări medico-legale, cu excepția celor care intră în componența cabinetului de medicină legală;
efectuează noi expertize medico-legale, cu excepția celor care intră în componența institutelor de medicină legală;
pun la dispoziție catedrelor de medicină legală din universitățile de medicină și farmacie, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale, de deontologia medicală și de reglementările privind drepturile omului, materiale documentare, cadavre, țesuturi și alte produse biologice necesare procesului didactic;
pun la dispoziția Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București și a institutelor de medicină legală materiale necesare pentru cercetarea științifică;
participă, la cererea instituțiilor sanitare și a Colegiului Medicilor din România, la lucrările comisiile de anchetă, instituite de acestea și contribuie, atunci când diagnosticul este incert, la clarificarea cauzelor care au provocat vătămarea integrității corporale, a sănătății sau decesul bolnavilor.

         Cabinetul de Medicină Legală Roman are următoarele atribuții principale:
efectuează orice expertiză și constatare medico-legală, din dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești, cu excepția celor ce intră în atribuția S.J.M.L. Neamț.
asigură, cu plată, efectuarea examinărilor medico-legale, la cererea persoanelor interesate cu domiciliul pe raza Municipiului Roman;
asigură, cu plată, efectuarea altor lucrări medico-legale.

         Examinările medico-legale cerute de persoanele interesate se asigură de către un medic al Serviciului de Medicină Legală sau al Cabinetului Medico-Legal din raza teritorială de activitate, o singură dată, aceleiași persoane, pentru aceeași faptă.

Back to content | Back to main menu