Capitolul I - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul I

Legislație > Regulament de aplicare legea 271/2004

Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 271/2004 privind Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de
Medicină Legală H.G.R. nr. 774 din 07.09.2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor O.G. nr. 1/2000
privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală (M.O. al României, Partea I, nr. 459/19.09.2000)
cu modificările ulterioare H.G. 1204/2002 şi Legea 271/2004

Capitolul I               Capitolul II               Capitolul III               Capitolul IV               Capitolul V               Capitolul VI

 

Capitolul I: Dispoziții Generale


         Art. 1 Activitatea de medicină legală se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentului regulament şi ale Normelor procedurale priind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei şi al Ministrului Sănătăţii nr. 1.134/C/255/2000.
         Art. 2 (1) Activitatea de medicină legală se realizează de medicii legişti, încadraţi în instituţiile de medicină legală.
                     (2) La efectuarea expertizelor, examinărilor, constatărilor sau a altor lucrări medico-legale pot participa, dacă este necesar, şi alţi specialişti cu studii superioare, cum sunt: medici specialişti, farmacişti, toxicologi, chimişti, biologi, psihiatri, psihologi şi alte persoane atestate ca experţi, în cadrul şi pe durata funcţionării lor în instituţiile de medicină legală.
         Art. 3 Activitatea de medicină legală se desfăşoară cu respectarea principiului independenţei şi al imparţialităţii medicilor legişti.

 
 
Back to content | Back to main menu