Capitolul I - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul I

Legislație > Norme procedurale privind efectuarea expertizelor

Normele Procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

Capitolul I              Capitolul II               Capitolul III               Capitolul IV               Capitolul V               Capitolul VI

 

Secțiunea I: Dispoziții Generale


         Art. 1 Instituţiile de medicină legală îşi organizează activitatea şi funcţionează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, ale Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 774/2000, şi ale prezentului ordin.
         Art. 2 (1) Instituţiile de medicină legală asigură servicii de medicină legală în mod permanent, printr-un program de activitate menit să asigure accesibilitate
zi şi noapte, precum şi printr-un program de lucru cu publicul pentru zilele de lucru.
                      (2) Lucrările constând în cercetarea la faţa locului şi ridicarea cadavrului, autopsii urgente, cercetarea cazurilor în care există pericolul dispariţiei unor mijloace de probă sau schimbarea unor situaţii de fapt se efectuează în regim de permanenţă.
                      (3) Programul de permanenţă se asigură prin ore de gardă în institutele de medicină din centrele universitare, denumite în continuare institute de medicină legală, şi în serviciile de medicină legală judeţene sau prin chemări de la domiciliu ale medicilor în serviciile de medicină legală unde nu se pot organiza ore de gardă.
                      (4) Programul de permanenţă prin chemări de la domiciliu ale medicilor se comunică organelor de urmărire penală, iar programul de lucru cu publicul se afişează la loc vizibil în institutele de medicină legală.
         Art. 3 Constatările şi expertizele medico-legale se efectuează pe baza principiului metodologiei unitare şi al nerestricţionării accesului medicului legist la informaţia medicală.
         Art. 4 Constatările şi expertizele medico-legale se efectuează după o metodologie unitară stabilită de Consiliul superior de medicină legală şi Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile Art. 13 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală.
         Art. 5 Medicii legişti au obligaţia să păstreze secretul de serviciu şi să asigure protecţia informaţiilor, în conformitate cu normele deontologiei profesionale. În scopul îndeplinirii acestei obligaţii medicii legişti:
    a) aduc la cunoştinţă persoanelor interesate rezultatul lucrărilor medico-legale numai în cazul în care prin aceasta nu se aduce atingere activităţii de urmărire penală;
    b) păstrează secretul în ceea ce priveşte lucrările şi constatările pe care le efectuează, putând folosi materialul documentar al lucrărilor medico-legale pentru comunicări sau lucrări ştiinţifice numai după soluţionarea cauzei.
         Art. 6 Medicii legişti au obligaţia să respecte principiile deontologiei profesionale şi ale eticii medicale. Medicul legist nu poate fi obligat să desfăşoare activităţi profesionale care contravin normelor deontologiei profesionale şi ale eticii medicale.
         Art. 7 Medicul legist care a eliberat un certificat medico-legal nu mai poate participa la efectuarea unei noi expertize medico-legale sau la redactarea unui raport de expertiză în aceeaşi cauză. În această situaţie sau în alte cazuri de incompatibilitate, precum şi ori de câte ori medicul legist este împiedicat, din alte motive justificate, să efectueze lucrarea solicitată este obligat să comunice de îndată acest fapt, în scris, organului medico-legal competent, pentru a desemna un alt medic legist, arătând şi motivele incompatibilităţii.
         Art. 8 În efectuarea lucrării medico-legale medicul legist sau comisia desemnată are un rol activ constând în:
    a) posibilitatea de a solicita extinderea examinării altor aspecte cu implicaţii medico-legale constatate, deosebite de cele ce formează obiectul lucrării;
    b) obligaţia de a consemna în actele medico-legale elemente medico-legale care constituie indiciile unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, constatate cu ocazia examinărilor medico-legale efectuate la solicitarea persoanelor interesate, şi de a le comunica  organelor judiciare competente.

 
 
Back to content | Back to main menu