Capitolul II - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul II

Legislație > Regulament de aplicare legea 271/2004

Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 271/2004 privind Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de
Medicină Legală H.G.R. nr. 774 din 07.09.2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor O.G. nr. 1/2000
privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală (M.O. al României, Partea I, nr. 459/19.09.2000)
cu modificările ulterioare H.G. 1204/2002 şi Legea 271/2004

Capitolul I               Capitolul II               Capitolul III               Capitolul IV               Capitolul V               Capitolul VI

 

Capitolul II: Organizarea instituțiilor de Medicină Legală


         Art. 4 (1) Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti este unitate cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii. Conducerea institutului se asigură de un director general, numit prin ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Justiţiei pe bază de concurs. Pe lângă directorul general funcţionează un consiliu consultativ din care fac parte directorul medical, directorul economic, consilierul juridic, precum şi conducătorii laboratoarelor.
                     (2) În cadrul Institutului de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti se organizează laboratoare, servicii şi birouri. Structura organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
         Art. 5 (1) Pe lângă Institutul de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti funcţionează Comisia superioară medico-legală, cu sediul în acest institut.
                     (2) În cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare, denumite în continuare institute de medicină legală, precum şi în cadrul Institutului de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti funcţionează comisii de avizare şi control al actelor medico-legale.
         Art. 6 La sediul Institutului de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti îşi desfăşoară activitatea Consiliul superior de medicină legală.
         Art. 7 (1) Filialele Institutului de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti din centrele medicale universitare se reorganizează ca institute de medicină legală, unităţi cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
                     (2) Institutele de medicină legală sunt conduse de un director, numit prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului justiţiei, pe bază de concurs, conform legii. Pe lângă director funcţionează un consiliu consultativ, din care fac parte şefii de laboratoare, de servicii sau de birouri.
                     (3) În cadrul institutelor de medicină legală se organizează laboratoare, servicii şi birouri. Structura organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Consiliului superior de medicină legală.
                     (4) În cadrul institutelor de medicină legală funcţionează comisii de avizare şi control al actelor medico-legale.
                     (5) Institutele de medicină legală colaborează cu catedrele de medicină legală din unităţile de învăţământ superior, în vederea asigurării mijloacelor materiale şi umane necesare în procesul de învăţământ superior medical şi juridic.
         Art. 8 (1) Directorul general al Institutului de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti şi directorii institutelor de medicină legală au următoarele atribuţii principale:
    a) reprezintă institutele de medicină legală în faţa autorităţilor publice şi a celorlalte persoane juridice sau fizice;
    b) organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii de asistenţă medico-legală, conform competenţei sale teritoriale;
    c) dispune formarea de comisii de expertiză, potrivit legii;
    d) supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic expertizele şi constatările medico-legale.
                     (2) Directorul general al Institutului de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti şi directorii institutelor de medicină legală pot participa, în limitele competenţei institutului de medicină legală, la lucrările comisiei care efectuează o nouă expertiză.
         Art. 9 Competenţa teritorială a institutelor de medicină legală este următoarea:
    a) Institutul de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti deserveşte municipiul Bucureşti şi judeţele Argeş, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Ilfov şi Teleorman;
    b) Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca, judeţul Cluj, deserveşte judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu;
    c) Institutul de Medicină Legală din Iaşi, judeţul Iaşi, deserveşte judeţele Bacău, Botoşani, Brăila, Galaţi, Iaşi Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea;
    d) Institutul de Medicină Legală din Timişoara, judeţul Timiş, deserveşte judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi Bihor;
    e) Institutul de Medicină Legală din Târgu-Mureş, judeţul Mureş, deserveşte judeţele Covasna, Harghita şi Mureş;
    f) Institutul de Medicină Legală din Craiova, judeţul Dolj, deserveşte judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt.
         Art. 10 (1) Serviciile de medicină legală se înfiinţează în fiecare judeţ, având sediul în localitatea reşedinţă de judeţ, şi sunt conduse de un medic legist şef, numit de directorul direcţiei judeţene de sănătate publică, în condiţiile legii.
                       (2) Serviciile de medicină legală judeţene sunt unităţi fără personalitate juridică în subordinea direcţiilor judeţene de sănătate publică, iar din punct de vedere ştiinţific şi metodologic sunt coordonate de institutul de medicină legală în a cărui competenţă teritorială intră potrivit art. 9.
                       (3) În funcţie de volumul de activitate, în structura serviciilor de medicină legală judeţene se pot înfiinţa, prin hotărâre a direcţiei judeţene de sănătate publică, cu avizul institutului de medicină legală competent, laboratoare de specialitate cum ar fi cele de histopatologie, toxicologie, biocriminalistică sau psihiatrie medico-legală.
                       (4) Serviciile de medicină legală judeţene pot avea în structura lor cabinete de medicină legală cu sediul în oraşe sau municipii care nu sunt reşedinţă de judeţ.
         Art. 11 (1) Medicul legist şef are următoarele atribuţii principale:
    a) organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii serviciului de medicină legală sau a cabinetului de medicină legală;
    b) dispune formarea comisiilor de expertiză lărgite cu cadre de specialitate în cazul expertizelor medico-legale psihiatrice, al celor privind acordarea asistenţei medicale necorespunzătoare, amânarea sau întreruperea executării pedepsei, precum şi în orice alte cazuri justificate;
    c) supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic expertizele şi constatările medico-legale efectuate de medicii legişti din serviciul de medicină legală respectiv;
    d) dispune trimiterea lucrărilor de medicină legală pe care, din punct de vedere tehnic, nu le poate efectua, institutului de medicină legală competent;
    e) supraveghează expertizele medico-legale în cazurile privind infracţiunile de omucidere, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte şi participă, în mod obligatoriu, la efectuarea expertizelor în cazul sesizărilor privind acordarea asistenţei medicale necorespunzătoare;
    f) reprezintă serviciul de medicină legală în relaţiile acestuia cu autorităţile publice şi cu celelalte persoane juridice şi fizice.
                       (2) În caz de imposibilitate a exercitării atribuţiilor medicul legist şef poate delega exercitarea atribuţiilor ce ii revin unui alt medic legist din cadrul serviciului de medicină legală sau de la cabinetul de medicină legală pe care îl conduce.
                       (3) Medicul legist şef, în limitele competenţei serviciului de medicină legală, poate participa la lucrările comisiei care efectuează o nouă expertiză.
         Art. 12 (1) Medicul şef de laborator de specialitate are următoarele atribuţii principale:
    a) organizează, îndrumă şi controlează buna desfăşurare a activităţii laboratorului de care răspunde;
    b) repartizează expertizele în funcţie de complexitatea şi dificultatea acestora, corespunzător nivelului de competenţă al medicilor din subordine;
    c) supraveghează şi controlează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic expertizele şi constatările medico-legale efectuate de medicii legişti din subordine;
    d) supraveghează expertizele medico-legale în cazurile privind infracţiunile de omucidere, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte şi participă, în mod obligatoriu, la efectuarea expertizelor privind sesizările de acordare a asistenţei medicale necorespunzătoare;
    e) participă la lucrările comisiei care efectuează o nouă expertiză.
                       (2) În caz de imposibilitate a exercitării atribuţiilor, medicul şef de laborator de specialitate, poate delega exercitarea atribuţiilor ce îi revin unui alt medic legist din laboratorul pe care îl conduce.

 
 
Back to content | Back to main menu