Capitolul IV - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul IV

Legislație > Norme procedurale privind efectuarea expertizelor

Normele Procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

Capitolul I              Capitolul II               Capitolul III               Capitolul IV               Capitolul V               Capitolul VI

 

Secțiunea IV: Constatarea și Expertiza Medico-Legală referitoare la persoane în viață


         Art. 26 Constatarea şi expertiza medico-legală referitoare la persoane în viaţă, efectuate la cererea organelor judiciare, constau în examinări clinice şi complementare radiologice, hematologice, serologice, bacteriologice, antropologice, dermatologice, genetice şi altele, putând avea ca obiect:
    a) constatarea sexului, virginităţii, capacităţii sexuale, vârstei, conformaţiei sau dezvoltării fizice, precum şi a elementelor necesare pentru stabilirea filiaţiei;
    b) constatarea leziunilor traumatice, a infirmităţilor şi a stărilor de boală consecutive acestora;
    c) constatarea stării obstetricale, cum ar fi sarcina, viduitatea, avortul, naşterea, lehuzia;
    d) evaluarea stării de sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumită activitatea sau profesie;
    e) constatarea capacităţii psihice;
         Art. 27 (1) Comisia de expertiză se constituie în mod obligatoriu n cazurile în care legea prevede expres acest lucru, precum şi când are ca obiect:
    a) evaluarea capacităţii psihice a unei persoane, în scopul stabilirii elementelor necesare pentru aprecierea responsabilităţii penale sau a responsabilităţii civile;
    b) amânarea sau întreruperea executării pedepsei private de libertate, din motive medicale;
    c) constatarea stărilor morbide care sunt urmarea unor fapte medicale ilicite, a unor deficienţe sau a nerespectării normelor tehnice medicale;
    d) investigarea filiaţiei;
    e) evaluarea capacităţii de muncă;
    f) stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumită activitate sau profesie, precum conducerea de autovehicule, de aparate de zbor, de portarmă în cadrul noilor expertize;
    g) efectuarea unei noi expertize medico-legale.
                       (2) În cazul efectuării unei noi expertize medico-legale comisia este formată din 3 membri, din care cel puţin 2 au un grad profesional egal sau superior medicului legist care a efectuat prima expertiză, iar la grade profesionale egale se va ţine seama de gradul didactic universitar.
                       (3) Pot face din comisia de expertiză, la solicitarea acesteia, medicii şi alţi specialişti din diferite domenii biomedicale.
         Art. 28 (1) Expertiza medico-legală psihiatrică se face numai prin examinarea nemijlocită a persoanei, în cadrul unei comisii alcătuite dintr-un medic legist, care este preşedintele comisiei, şi 2 medici psihiatri. Aceste comisii nu se pot organiza la nivelul cabinetelor medico-legale.
                       (2) Expertizele medico-legale psihiatrice se efectuează la sediul instituţiilor medico-legale, cu următoarele excepţii, dacă se efectuează prima expertiză:
    a) în cazul bolnavilor psihici cronici, când transportul şi examinarea acestora nu se pot face în siguranţă deplină, comisia de expertiză medico-legală psihiatrică efectuează examinarea în cadrul spitalelor de psihiatrie sau în cadrul secţiilor de psihiatrie ale spitalelor penitenciare;
    b) în cazul persoanelor aflate în arest preventiv comisia de expertiză medico-legală psihiatrică poate efectua examinarea şi în cadrul secţiilor de psihiatrie ale spitalelor penitenciare, putând coopta în comisia de expertiză pe medicul şef de secţie, dacă este medic primar;
    c) în cazul bolnavilor netransportabili, cu suferinţe evolutiv letale sau aflaţi în stare gravă în condiţii de spitalizare comisia se poate deplasa la patul bolnavului pentru efectuarea expertizei numai în situaţia în care această lucrare este necesară în vederea încheierii unui act de dispoziţie. Asigurarea transportului de la şi la sediul instituţiei medico-legale respective se face de către familia sau aparţinătorii persoanei respective.
                       (3) Membrii comisiei sunt desemnaţi după cum urmează:
    a) la nivelul institutelor de medicină legală directorul institutului desemnează, prin dispoziţie scrisă, un medic legist primar şi 2 medici psihiatri specialişti sau primari ce pot fi cooptaţi şi din cadrul spitalelor clinice de psihiatrie, prin propunere nominală şi de comun acord cu conducerile unităţilor sanitare respective, sau al unor unităţi medico-sanitare prestatoare de servicii, acreditate de Ministerul Sănătăţii, şi cu avizul Consiliului superior de medicină legală;
    b) la nivel serviciilor de medicină legală judeţene medicul legist desemnează, prin dispoziţie scrisă, un medic legist primar şi 2 medici psihiatri din cadrul secţiei de psihiatrie a spitalului judeţean respectiv sau al unor unităţi medico-sanitare prestatoare de servicii acreditate de Ministerul Sănătăţii, cu aprobarea nominală a direcţiei de sănătate publică judeţene, cel puţin unul dintre cei 2 psihiatri trebuind să fie medic primar psihiatru.
                       (4) Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează numai pentru o anumită faptă sau circumstanţă, având ca obiecte principale stabilirea capacităţii psihice la momentul comiterii unei fapte prevăzute de legea penală sau al exercitării unui drept, a capacităţii psihice la momentul examinării şi aprecierea asupra periculozităţii sociale şi necesităţii instituirii măsurilor de siguranţă cu caracter medical.
         Art. 29 În vederea efectuării expertizei psihiatrice se pun la dispoziţie comisiei toate documentele din dosar, necesare pentru efectuarea expertizei. În cazul în care expertiza priveşte persoane minore, dosarul va conţine şi ancheta socială, precum şi datele privind performanţa şcolară.
         Art. 30 (1) Expertiza medico-legală pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei private de libertate pe motive medicale se efectuează numai prin examinarea nemijlocită a persoanei de către o comisie.
                       (2) Comisiile de expertiză sunt alcătuite din:
    a) un medic legist, care este preşedintele comisiei;
    b) unul sau mai mulţi medici având cel puţin gradul de medic specialist, în funcţie de bolile de care suferă cel examinat, acest medic urmând să stabilească diagnosticul şi indicaţiile terapeutice.
    c) un medic, reprezentant al reţelei sanitare a direcţiei penitenciarelor care, cunoscând posibilităţile de tratament din cadrul reţelei din care face parte, stabileşte împreună cu medicul legist unde se poate aplica tratamentul pentru afecţiunea respectivă: în reţeaua sanitară a direcţiei penitenciarelor sau în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
                       (3) După efectuarea unei noi expertize la Institutul de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti, pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei private de libertate pe motive medicale, nu se mai poate solicita sau efectua o expertiză la altă unitate medico-legală inferioară ierarhic.
         Art. 31 (1) Expertiza medico-legală a filiaţiei, în vederea cercetării paternităţii, se efectuează la cererea instanţelor de judecată sau la cererea persoanelor interesate, în cadrul institutelor de medicină legală conform competenţei teritoriale şi profesionale şi normelor metodologice stabilite de Consiliul superior de medicină legală, de către o comisiei alcătuită dintr-un medic legist care este preşedintele comisiei şi 2 medici sau biologic specialişti în serologie medico-legală.
                      (2) Expertiza filiaţiei parcurge mai multe etape succesive, şi anume: serologică, HLA şi ADN.
                      (3) Pe parcursul cercetării filiaţiei se pot efectua succesiv sau concomitent cu etapele prevăzute la pct. (2), expertize privind perioada de concepţie, evaluarea capacităţii de procreare, precum şi, după ce copilul a împlinit vârsta de 3 ani, expertiza antropologică.
         Art. 32 Expertiza medico-legală a capacităţii de muncă se face de către o comisie care este formată dintr-un medic legist, care este preşedintele comisiei, un medic specialist, în funcţie de afecţiunile cercetare, şi un medic specialist în expertiza medicală a capacităţii de muncă.
         Art. 33 (1) În vederea efectuării expertizei medico-legale pentru a stabili intoxicaţia etilică recoltarea sângelui, necesar pentru determinarea alcoolemiei se face în cadrul instituţiilor de medicină legală, sau, dacă acest lucru nu este posibil, în alte unităţi sanitare de la toate persoanele aduse de organele competente, cu respectarea normelor metodologice privind recoltarea probelor de sânge în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice.
                       (2) Calculul retroactiv al alcoolemiei oferă valori teoretice aproximative.
                       (3) Calculul retroactiv al alcoolemiei se efectuează numai în institutele de medicină legală de către o comisie formată dintr-un medic legist primar şi un farmacist sau toxicolog primar, care lucrează în cadrul laboratorului de toxicologie medico-legală al institutului respectiv, ambii având statutul de expert.
                       (4) expertiza de recalculare a alcoolemiei se efectuează numai în cazurile în care s-au recoltat două probe de sânge la un interval de o oră între ele, precum şi, în mod excepţional, în cazul persoanelor aflate în stare clinică gravă: comă, şoc traumatic şi/sau hemoragic, intervenţii chirurgicale de urgenţă, dovedite prin documente medicale şi de la care nu s-a putut preleva a doua probă de sânge. Calculul retroactiv al alcoolemiei nu poate fi efectuat numai pe baza declaraţiilor existente la dosar.
                       (5) O expertiză privind calculul retroactiv al alcoolemiei se efectuează pentru o singură variantă de consum.
                       (6) În acelaşi caz, pentru variante diferite de consum, expertiza se efectuează numai la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată după cum urmează: de cel mult două ori, la solicitarea organelor de poliţie; a treia oară numai la solicitarea parchetului; ori de câte ori solicită instanţa de judecată.

 
 
Back to content | Back to main menu