Capitolul IV - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul IV

Legislație > Organizarea activității și funcționarea instituțiilor de Medicină Legală

Legea privind "Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de Medicină Legală" cu modificările aduse de
Legea nr. 459/2001, O.G. nr. 57/2001 şi Legea nr. 271/2004

Capitolul I            Capitolul II            Capitolul III            Capitolul IV            Capitolul V            Capitolul VI            Capitolul VII

 

Capitolul IV: Organizarea și atribuțiile Comisiei superioare medico-legale și ale
Comisiilor de avizare și control al actelor medico-legale


         Art. 20 (1) Comisia superioară medico-legală este compusă din următorii membri permanenţi:
    a) Directorul General al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti;
    b) Directorul Adjunct Medical al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti;
    c) directorii institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare;
    d) şefii disciplinelor de profil din facultăţile acreditate din cadrul centrelor medicale universitare;
    e) şeful disciplinei de morfopatologie a Universităţii de Medicină „Carol Davila” Bucureşti;
    f) 4 medici primari legişti, cu experienţă în specialitate, desemnaţi la propunerea directorului general al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti;
                       (2) La lucrările Comisiei Superioare pot fi cooptaţi, în funcţie de specificul lucrărilor, profesori
şefi de disciplină, din diferite specialităţi medicale, precum şi specialişti din alte domenii ale ştiinţei, care pot contribui la lămurirea problemelor a căror rezolvare o cere justiţia în diferite expertize medico-legale.
                       (3) Preşedintele Comisiei Superioare Medico - Legale este desemnat prin votul majorităţii membrilor Comisiei, pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului;
         Art. 21 (1) Comisia de avizare şi control a actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele universitare este compusă din:
    a) Directorul institutului de medicină legală din centrul medical universitar respectiv;
    b) 2-4 medici primari legişti cu experienţă în specialitate, desemnaţi la propunerea directorului general al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti.
                        (2) La lucrările Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale pot fi cooptaţi, în funcţie de specificul lucrărilor, profesori
şefi de disciplină, din diferite specialităţi medicale;
                        (3) Preşedintele Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale este desemnat prin votul majorităţii membrilor Comisiei, pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
         Art. 22 Componenţa nominală şi modul de funcţionare ale Comisiei Superioare medico-legale şi ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Consiliului superior de medicină legală.
         Art. 23 (1) Membrii Comisiei superioare medico-legale primesc o indemnizaţie pentru activitatea desfăşurată în afara funcţiei de bază, care nu face parte din salariul de bază, din bugetul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, iar membrii comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale primesc o indemnizaţie, în aceleaşi condiţii, din bugetele institutelor de medicină legală.
                        (2) Cuantumul indemnizaţiei, stabilit în raport cu numărul şedinţelor la care participă membrii comisiilor, nu poate depăşi, în cursul unei luni, 25% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.
                        (3) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi persoanele cooptate la lucrările Comisiei superioare medico-legale şi ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare.
         Art. 24 (1) Comisia superioară medico-legală verifică şi avizează, din punct de vedere ştiinţific, la cererea organelor în drept, concluziile diverselor acte medico-legale şi se pronunţă asupra eventualelor concluzii contradictorii ale expertizei cu cele ale noii expertize medico-legale sau ale altor acte medico-legale.
                       (2) În cazul în care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia superioară medico-legală recomandă refacerea totală sau parţială a lucrărilor la care se referă actele primite pentru verificare şi avizare, formulând propuneri în acest sens sau concluzii proprii.
                        (3) Avizele Comisiei superioare medico-legale se trimit solicitanţilor în cel mult 40 de zile de la data cererii şi se comunică unităţilor de medicină legală care
au pronunţat în cauza respectivă.
         Art. 25 (1) Comisiile de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală examinează şi avizează:
    a) actele de constatare sau de expertiză medico-legală, efectuate de serviciile de medicină legală judeţene, în cazurile în care organele de urmărire penală sau instanţele judecătoreşti consideră necesară avizarea;
    b) actele noilor expertize efectuate de serviciile medico-legale judeţene înainte de a fi transmise organelor de urmărire penală sau instanţelor judecătoreşti.
                       (2) Prevederile art. 24 alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală.
                       (3) Avizele comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale se transmit solicitanţilor în cel mult 30 de zile de la data cererii.

 
 
Back to content | Back to main menu