Capitolul V - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul V

Legislație > Organizarea activității și funcționarea instituțiilor de Medicină Legală

Legea privind "Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de Medicină Legală" cu modificările aduse de
Legea nr. 459/2001, O.G. nr. 57/2001 şi Legea nr. 271/2004

Capitolul I            Capitolul II            Capitolul III            Capitolul IV            Capitolul V            Capitolul VI            Capitolul VII

 

Capitolul V: Comisiile mixte

         Art. 26 În vederea asigurării controlului şi activităţii de medicină legală, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului justiţiei, se constituie comisii mixte, formate din medici din cadrul Ministerului Sănătăţii şi din personal de specialitate juridică din cadrul Ministerului Justiţiei, care să verifice modul de efectuare a lucrărilor medico-legale.
         Art. 27 Comisiile mixte se constituie ori de câte ori există indicii cu privire la săvârşirea unor abateri în efectuarea lucrărilor medico-legale şi ministrul sănătăţii sau ministrul justiţiei solicită efectuarea unor lucrări de către acestea.
         Art. 28 (1) Comisiile mixte verifică dacă lucrările medico-legale au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.
                        (2) Verificările comisiilor mixte se finalizează printr-un raport scris.
                        (3) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, comisiile mixte apreciază că au fost încălcate unele dispoziţii legale, acestea sesizează, după caz, organele judiciare sau structurile competente ale Colegiului Medicilor din România.
         Art. 29 În vederea evaluării activităţii de medicină legală şi a activităţii de control desfăşurate de comisiile mixte se înfiinţează Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală, format din:
    a) ministrul sănătăţii în calitate de preşedinte;
    b) ministrul justiţiei;
    c) ministrul de interne;
    d) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    e) directorul general al Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti şi directorii institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare.
         Art. 30 Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală are următoarele atribuţii principale:
    a) evaluează activitate de medicină legală desfăşurată la nivel naţional;
    b) analizează raportul cu privire la situaţia practicii medico-legale la nivel naţional, întocmit de Consiliul superior de medicină legală;
    c) analizează activitatea comisiilor mixte şi a rapoartelor întocmite de acestea;
    d) adoptă măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de medicină legală şi, prin aceasta, pentru o administrare mai eficientă a actului de justiţie.
         Art. 31 (1) Consiliul de analiză şi evaluare a activităţii de medicină legală se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar.
                       (2) Lucrările pregătitoare ale întrunirilor se asigură de secretariatele generale ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului justiţiei.

 
 
Back to content | Back to main menu