Capitolul VI - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul VI

Legislație > Regulament de aplicare legea 271/2004

Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 271/2004 privind Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de
Medicină Legală H.G.R. nr. 774 din 07.09.2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor O.G. nr. 1/2000
privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală (M.O. al României, Partea I, nr. 459/19.09.2000)
cu modificările ulterioare H.G. 1204/2002 şi Legea 271/2004

Capitolul I               Capitolul II               Capitolul III               Capitolul IV               Capitolul V               Capitolul VI

 

Capitolul VI: Plata lucrărilor medico-legale


         Art. 54 Achitarea contravalorii expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale, potrivit tarifelor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului justiţiei, se poate efectua:
    a) în numerar, la casieria instituţiilor de medicină legală;
    b) prin ordin de plată sau prin vărsământ direct în contul instituţiei de medicină legală.
         Art. 55 În cazurile în care pentru efectuarea lucrării medico-legale solicitate sunt necesare investigaţii suplimentare, clinice sau paraclinice, efectuate în cadrul instituţiilor de medicină legală, după efectuarea acestora se comunică prin borderou costul final al lucrării, în conformitate cu tarifele oficiale, iar lucrarea nu se eliberează decât după efectuarea plăţii.
         Art. 56 (1) În cazurile în care pentru efectuarea lucrării medico-legale solicitate sunt necesare investigaţii suplimentare, clinice sau paraclinice, efectuate în cadrul altor unităţi sanitare decât instituţiile medico-legale, solicitantul este informat cu privire la faptul că investigaţiile suplimentare se efectuează contra cost, iar după efectuarea acestora i se comunică prin borderou costul final al expertizei, cu decont defalcat.
                       (2) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin (1) poate fi făcută individual sau pe baza unor borderouri lunare cuprinzând suma tuturor cheltuielilor efectuate la cererea organelor judiciare de către unităţile sanitare şi transmise spre decontare institutelor sau serviciilor de medicină legală. Decontarea acestor cheltuieli se face imediat, fără a depăşi circuitul bancar de 3 zile sau, dacă unităţile respective se află în altă localitate, de 6 zile.
         Art. 57 Plata lucrărilor medico-legale efectuate la cererea persoanelor fizice se face la casieriile instituţiilor de medicină legală.
         Art. 58 (1) Prestaţiile medico-legale solicitate de cetăţeni străini aparţinând statelor cu  care România a încheiat acorduri de reciprocitate în domeniu se efectuează în conformitate cu prevederile acestor acorduri.
                        (2) În cazul în care cetăţenii străini nu provin din ţări cu care România a încheiat acorduri de reciprocitate, prestaţiile medico-legale se efectuează contra cost, în baza tarifelor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului justiţiei.
         Art. 59 Serviciile de medicină legală judeţene din subordinea direcţiilor judeţene de sănătate publică defalchează costurile lucrărilor medico-legale după cum urmează:
    a) contravaloarea constatărilor şi expertizelor care nu necesită colaborarea institutului de medicină legală competent sau a Institutului de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” Bucureşti se varsă integral în contul acestora;
    b) contravaloarea investigaţiilor complementare, clinice sau paraclinice, a avizelor comisiilor de avizare şi control, precum şi a oricăror alte lucrări medico-legale efectuate, parţial sau total, în cadrul altor instituţii de medicină legală se varsă în contul unităţilor prestatoare de către unitatea care eliberează lucrarea şi încasează contravaloarea totală.

 
 
Back to content | Back to main menu