Capitolul VI - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul VI

Legislație > Organizarea activității și funcționarea instituțiilor de Medicină Legală

Legea privind "Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de Medicină Legală" cu modificările aduse de
Legea nr. 459/2001, O.G. nr. 57/2001 şi Legea nr. 271/2004

Capitolul I            Capitolul II            Capitolul III            Capitolul IV            Capitolul V            Capitolul VI            Capitolul VII

 

Capitolul VI: Finanțarea activității instituțiilor de Medicină Legală

         Art. 32 (1) Finanţarea activităţii Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, a institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare, a serviciilor de medicină legală judeţene şi a cabinetelor de medicină legală se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii de la capitolul „Sănătate” şi din veniturile proprii.
                       (2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) se constituie din contravaloarea prestaţiilor medico-legale.
                       (3) Finanţarea serviciilor de medicină legală judeţene şi a cabinetelor de medicină legală se face prin direcţiile de sănătate publică, prin transferuri de la bugetul de stat cu această destinaţie, şi din veniturile proprii realizate.
                       (4) Sumele realizate din veniturile proprii, conform legii, rămân exclusiv la dispoziţia instituţiilor de medicină legală, în raport cu competenţa teritorială, urmând a fi realizate conform prevederilor legale, pe destinaţiile aprobate prin legea bugetului de stat şi se reportează anual cu aceeaşi destinaţie.
         Art. 33 (1) Salariile de bază ale personalului de specialitate din instituţiile de medicină legală sunt mai mari cu 100% faţă de salariile de bază prevăzute de lege la aceleaşi categorii de personal medical, la care se adaugă sporurile prevăzute de lege.
                       (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului din catedrele de medicină legală, pe perioada în care desfăşoară activităţi medico-legale.rilor săi.

 
 
Back to content | Back to main menu