Capitolul VII - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Capitolul VII

Legislație > Organizarea activității și funcționarea instituțiilor de Medicină Legală

Legea privind "Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de Medicină Legală" cu modificările aduse de
Legea nr. 459/2001, O.G. nr. 57/2001 şi Legea nr. 271/2004

Capitolul I            Capitolul II            Capitolul III            Capitolul IV            Capitolul V            Capitolul VI            Capitolul VII

 

Capitolul VII: Dispoziții tranzitorii și finale


         Art. 34 (1) Listele cuprinzând experţii din rândul cărora părţile interesate pot solicita, cu plată, medicii legişti sau specialişti care să asiste experţii oficiali desemnaţi, potrivit legii, pentru anumite activităţi medico-legale este întocmită pe niveluri de competenţă, la propunerea Consiliului superior de medicină legală şi aprobată prin Ordin al Ministrului Sănătăţii.
                       (2) Plata experţilor aleşi de părţi se face sub formă de onorariu, care se achită direct acestora de către părţile interesate, pe baza documentelor justificative.
         Art. 35 Dispoziţiile Codului de procedură penală şi Codul de procedură civilă cu privire la expertize sun aplicabile şi în cazul expertizelor medico-legale.
         Art. 36 Tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
          Art. 37 Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, partea I.
          Art. 38 Pe data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe Decretul nr. 446/1966 pentru organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 27 mai 1966, hotărârea Consiliului de miniştri nr. 1085/1966 privind aprobarea regulamentului de aplicare a Decretului 446/1966 pentru organizarea instituţiilor şi serviciilor medico-legale publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 08 iunie 1966 precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

 
 
Back to content | Back to main menu