Legislație - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Legislație

Legislație privind instituțiile de medicină legală

Legea privind "Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de Medicină Legală"
cu modificările aduse de
Legea nr. 459/2001, O.G. nr.57/2001 şi Legea nr. 271/2004


Capitolul I: Dispoziţii generale
Capitolul II: Organizarea şi atribuţiile Consiliului Superior de Medicină Legală
Capitolul III: Atribuţiile instituţiilor sanitarea care desfăşoară activitate de medicină legală
Capitolul IV: Organizarea şi atribuţiile Comisiei Superioare Medico-Legale şi ale Comisiilor de Avizare şi Control al actelor medico-legale
Capitolul V: Comisiile mixte
Capitolul VI: Finanţarea activităţii instituţiilor de Medicină Legală
Capitolul VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

________________________________________________________________________________________________________________________Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 271/2004
privind Organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de Medicină Legală


Capitolul I: Dispoziţii generale
Capitolul II: Organizarea instituţiilor de Medicină Lega
Capitolul III: Activitatea instituţiilor sanitare de Medicină Legală şi a altor structuri cu atribuţii în domeniul medicinei legale
Capitolul IV: Experţii medico-legali
Capitolul V: Relaţiile instituţiilor de Medicină Legală cu alte unităţi sanitare
Capitolul VI: Plata lucrărilor medico-legale

________________________________________________________________________________________________________________________Norme Procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

Secţiunea I: Dispoziţii generale
Secţiunea II: Actele medico-legale
Secţiunea III: Reguli generale privind examinările medico-legale
Secţiunea IV: Constatarea şi Expertiza Medico-Legală referitoare la persoane în viaţă
Secţiunea V: Constatarea şi Expertiza Medico-Legală pe cadavre
Secţiunea VI: Noua Expertiză Medico-Legală

________________________________________________________________________________________________________________________


Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1512 din 12.12.2013

Norme metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efect similare acestora în cazul persoanelor implicate în venimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier.

________________________________________________________________________________________________________________________Ordinul Ministerului Justiției nr. 1976 din 11.07.2003


Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1976 din 11.07.2003 pentru stabilirea unor măsuri privind efectuarea cu celeritate a expertizei pentru stabilirea discernământului minorului între 14 şi 16 ani care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală M.O. nr. 522 din 21.07.2003.

___________________________________________________________________________________________________________________________


Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1539 din 12.11.2006


Ordinul M.S.P. nr. 1539 din 11/12/2006 privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală a persoanelor la radiaţii ionizante în cazul expertizelor medico-legale publicat în M.O. partea I, nr.3 din 03/01/2007.

________________________________________________________________________________________________________________________


Coduri de Procedură Penală cu utilitate medico-legală


Aspecte legislative prevăzute de către procedura penală cu utilitate medico-legală.
Aspecte legislative prevăzute de către Codul Penal la secţiunea infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală.
Aspecte legislative de psihiatrie medico-legală.
Aspecte legislative prevăzute de către Codul Penal privitoare la infracţiune şi la secţiunea integrităţii corporale.

________________________________________________________________________________________________________________________Confidenţialitate - secret medical, legislaţie

Divulgarea secretului profesional.
Legea drepturilor pacientului.
Codul Deontologic al medicilor.
Legea nr. 306 din 28.06.2004 privind exercitarea profesiei de medic.
International Code of Medical Ethics of the World Medical Association.
Norme de reglementare ale CNA.
Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.

________________________________________________________________________________________________________________________

 
Back to content | Back to main menu