Politica S.J.M.L. Neamţ - S.J.M.L. Neamț

Cauta
Go to content

Main menu

Politica S.J.M.L. Neamţ

Despre
Politica S.J.M.L. Neamţ în domeniul calităţii


Misiune
        Misiunea S.J.M.L. Neamţ este de a asigura mijloace de probă cu caracter ştiinţific pentru organele de urmărire penală, pentru instanţele judecătoreşti sau pentru alte părţi implicate, cu scopul de a oferi un suport probatoriu ştiinţific expertal.

Viziune
  
      Satisfacerea clienţilor noştri poate fi asigurată numai atunci când prestaţia medico-legală este obiectivă, ştiinţifică şi imparţială, contribuind astfel, prin mijloace specifice, prevăzute de lege, la stabilirea adevărului.

Principiile politicii
         Întrucât satisfacerea clienţilor noştri poate fi asigurată numai atunci când există o armonie a interacţiunii între responsabilitatea conducerii, resursele umane şi materiale şi structura sistemului de management al calităţii, întreaga activitate a organizaţiei noastre este bazată pe următoarele principii:

 • orientarea către client (satisfacţia clientului)

 • leadership (management performant şi participativ)

 • management decizional bazat pe fapte

 • relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

 • abordarea sistemică a proceselor din cadrul organizaţiei

 • motivarea şi satisfacţia personalului

 • îmbunătăţirea continuă a performanţelor

         Ca prim pas pentru transpunerea în practică a acestor deziderate, S.J.M.L. Neamţ şi-a propus implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul de referinţă SR EN ISO 9001:2008, proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor sale.
         Prin politica adoptată în domeniul calităţii urmărim:

 • satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri, prin oferirea de servicii de calitate şi prin respectarea prevederilor legale;

 • îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite, prin identificarea şi corecţia eventualelor neconcordanţe constatate pe întreaga buclă de prestare a serviciului;

 • instruirea continuă a tuturor angajaţilor în scopul conştientizării şi asumării responsabilităţilor pentru realizarea performanţei calităţii;

 • cultivarea, în rândul personalului propriu, a competenţei, responsabilităţii şi a unei atitudini de parteneriat pozitiv;

 • îmbunătăţirea capacităţii manageriale, a sistemului informaţional şi a comunicării între angajaţii organizaţiei;

 • stabilirea şi menţinerea unor relaţii de afaceri reciproc avantajoase cu furnizorii noştri de produse şi servicii, prin selectarea şi evaluarea obiectivă a acestora;

 • crearea şi menţinerea unei imagini favorabile în mediile în care activează organizaţia noastră;

 • ocrotirea mediului înconjurător.


Angajamentul managementului
         S.J.M.L. Neamţ, prin managementul său de vârf, este pe deplin angajată în demersul ei pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii, la toate nivelurile şi funcţiile relevante. Respectarea angajamentului se asigură în mod consecvent prin implementarea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii adoptat, conform cerinţelor standardelor aplicabile şi cerinţelor legale şi de reglementare. În acest sens, se urmăreşte pe de o parte asigurarea resurselor necesare şi a unui cadru de muncă adecavt realizării obiectivelor propuse, iar pe de altă parte, instruirea şi evaluarea sistematică a personalului, în scopul conştientizării şi responsabilizării acestuia asupra impactului pe care îl generează activitatea fiecăruia asupra serviciului prestat.

Back to content | Back to main menu